Gallery — Žilinská univerzita v Žiline

Gallery Items tagged Žilinská univerzita v Žiline

Show all Gallery Items

FRI UNIZA - TEMPLATE for dissertation exam
FRI UNIZA - TEMPLATE for dissertation exam
The template is primarily designed for Ph.D. students of FRI UNIZA.
Ing. Oľga Chovancová
FRI UNIZA LaTeX sablona - bakalarska praca
FRI UNIZA LaTeX sablona - bakalarska praca
Šablóna pre zaverečné práce (bakalárky) v slovenskom jazyku. Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline.
Ing. Oľga Chovancová

Related Tags

International LanguagesUniversityThesisSlovak